Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami KRPA

2016-11-28

W Poznaniu, Warszawie i Katowicach odbyły się konferencje „Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

poznan

fot. Konferencja w Poznaniu

W konferencjach uczestniczyło kilkadziesiąt osób; członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie prowadziła radca prawny, pani Anna Kozioł – Puchacz, kierownik działu prawnego PARPA. Na spotkaniu omówione zostały zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz zasady kontroli punktów sprzedaży. W trakcie szkolenia żywo dyskutowano mi.in o raporcie NIK o raporcie NIK na temat przymusowego kierowania na leczenie odwykowe oraz o ochronie danych osobowych wzywanych na komisję.