Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Wychowanie a profilaktyka. Jak skutecznie wzmocnić wychowawczą misję szkoły?

2018-01-16

Wychowanie a profilaktyka. Jak skutecznie wzmocnić wychowawczą misję szkoły?

Nasz portal objął patronatem konferencję dla nauczycieli poruszającą tematykę wychowania i profilaktyki.

Co roku Minister Edukacji Narodowej wskazuje najważniejsze kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Takie kierunki do realizacji przez poszczególne szkoły wskazano także na rok szkolny 2017/2018. Wśród nich znalazło się „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. Z dniem 1 września 2017 r., na mocy przepisów Ustawy Prawo oświatowe, wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. Ustawa o systemie oświaty mówi w art. 1. pkt 3 „System oświaty zapewnia w szczególności: wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”. To dlatego zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców klas oraz dyrektorów placówek oświatowych na konferencję:

„Wychowanie a profilaktyka. Jak skutecznie wzmocnić wychowawczą misję szkoły”.

Konferencja odbędzie się 08.02.2018, w sali konferencyjnej nowoczesnego biurowca klasy A, Ataner – Delta ul. Towarowa 35 (naprzeciwko Dworca Poznań Główny).

W ramach konferencji dowiedzą się Państwo jak prowadzić profilaktykę na rzecz rodziny, jak pracować z trudnym rodzicem? Jakie są źródła oporu rodzicow, jak budować długoterminową współpracę. Prowadzący poinformują o metodach pracy indywidualnej i grupowej oraz przekażą, jak prowadzić zebrania klasowe z rodzicami. W drugiej części konferencji wskazany zostanie sposób podnoszenie skuteczności działań profilaktycznych poprzez metodykę prowadzenia interwencji wychowawczej. Prelegenci wskażą jakie są źródła zachowań problemowych omówią przyczyny zachowań dysfunkcjonalnych, wskażą, jak powinny wyglądać poszczególne kroki interwencji wychowawczej. Dowiedzą się Państwo jak pozyskać współpracowników, aby podtrzymać zmianę.

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w konferencji to 299 zł lub 279 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.30 obiadem. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 6 lutego br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>