Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lesznowola

Adres:
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
55-06 Lesznowola

Telefon:
(22) 7579340

j.klocek@gops-lesznowola.pl
http://www.gkrpa-lesznowola.pl/

Pełnomocnik Wójta/Burmistrza/ Prezydenta:

Janina Danuta Klocek

Przewodniczący komisji:

Bogumił Pałczak


Członkowie komisji:

Marian Kurczuk - Zastępca Przewodniczącego
Elżbieta Zaleska
Dariusz Jaworek
Ewa Laskus
Łukasz Grochala
Czesław Leicht

Załączniki:

Opis:

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Komisja w pełnym składzie zbiera się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16.15  w Urzędzie Gminy Lesznowola.

W ramach Komisji pracują dwa podzespoły:

* do spraw motywowania i kierowania na leczenie – przewodniczący Elżbieta Zaleska

* do spraw kontroli placówek handlowych – Przewodniczący Marian Kurczuk

Gminny Punkt Konsultacyjny

Jeśli jesteś zaniepokojony swoim lub innych członków rodziny, problemem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych na terenie Gminy Lesznowola.

Gminny Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie:

– fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji,

– informacje o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej,

– motywowanie do leczenia,

– wsparcie po zakończonej terapii.

 Punkty  Konsultacyjne na terenie Gminy Lesznowola 
1.Przychodnia EDMED Nowa Iwiczna ul. Graniczna 33 c

godziny przyjęć: poniedziałki i środy 14- 18 tel. 22 701 49 10

( z porad mogą korzystać również osoby nie zapisane do tej przychodni)
2.Punkt Konsultacyjny przy Kościele w Magdalence – Kawiarenka „Pod Aniołami”

Czwartki 16-17
3.Punkt Konsultacyjny przy świetlicy w Wólce Kosowskiej

Środy 16-17

PSYCHOLOG

Aleksandra Łukowska

Świetlica w Kaplicy w Lesznowoli

wtorki i środy w godz. 14-18

tel.507041721

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Informujemy, iż mieszkańcy Gminy Lesznowola mogą korzystać bezpłatnie z
porad prawnych, po uprzednim skierowaniu przez pracownika socjalnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Porady udzielane są w
szczególności w zakresie :

•prawa cywilnego;
•prawa rodzinnego;
•prawa karnego;
•prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
•prawa administracyjnego;
•przepisów z zakresu świadczeń socjalnych.
Porady udzielane są w każdy czwartek od godziny 16.00 w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
Niebieska Linia.

Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 801-120-002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Możesz dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00.

Pomarańczowa Linia 1. Pomaga rodzicom, których dzieci piją 801-140-068

Pomarańczowa Linia 2. Pomaga rodzicom, których dzieci piją 800-479-064 Czynny: pon.-pt. w godz. 10-19.30

Zielona linia. Porady i informacje na temat HIV/AIDS (22) 621-33-67

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski 800-120-226

Narkotyki, narkomania. Informacja, porada, wsparcie 801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami 800-12-02-89 Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 – 17.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lesznowola

Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola, Polska