Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Wielkopolska wobec problemów alkoholizmu i narkomanii

2015-11-19

Kilkudziesięciu samorządowców z całego województwa wielkopolskiego dyskutowało w Poznaniu nad tym jak przeciwdziałać alkoholizmowi i narkomanii.  Konferencję zorganizowała Unia Wielkopolan oraz Grupa Inventor wydawca portalu Antyalkoholowi.pl12285629_756846974460721_1725231938_n 12305428_756846967794055_1134297364_n 12319285_756846994460719_1504954714_n Prezydent Solarski

Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, który apelował: „Profilaktyka wymaga szeroko zakrojonych działań. Już u najmłodszych, w gimnazjach obserwuje się kontakt z alkoholem. Dlatego potrzebujemy państwa wiedzy i doświadczenia”. Dodał też, że samorządy powinny móc wpływać na przestrzeń miejską, tak by stawała się bardziej przyjazna. Okolice atrakcji turystycznych, obiektów sakralnych czy miejsca o szczególnej wartości historycznej powinny być objęte specjalną strefą, w której wydawałoby się ograniczoną liczbę koncesji na sprzedaż alkoholu. Dyrektor Państwowej Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Krzysztof Brzózka przybliżył zgromadzonym problematykę związaną z zagrożeniem wzrostu spożywania alkoholu w Polsce.  Wskazał na ogromne koszty związane z nadmierną konsumpcją alkoholu. Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali wystąpień poświęconych Wojewódzkiemu Programowi Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2019 oraz Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu wygłoszonych przez Panią Hannę Waszak-Rudecką Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbietę Dybowską – Głównego specjalistę ds. polityki zdrowotnej UM Poznania.

MiA

zdjęcia: Urząd Miasta Poznania