Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

W Wielkopolsce dyskutują o ograniczaniu punktów sprzedaży alkoholu

2015-11-06

Poznańscy radni, na później odłożyli decyzję w sprawie ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. W podpoznańskim Luboniu, miasto zorganizowało debatę na temat zasad usytuowania i liczby punktów sprzedaży alkoholu, na którą zaproszono mieszkańców i przedsiębiorców. 

fot. Rada Osiedla Stare Miasto
W Poznaniu, inicjatorem zmian była Rada Osiedla Stare Miasto. Wnioskowała o ograniczenie punktów sprzedaży alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, z obecnej liczby 1050 do dawnej liczby 900, która obowiązywał jeszcze 10 lat temu. „Od czasu turnieju EURO 2012, na terenie Starego Miasta, następuje sukcesywna i bardzo niebezpieczna zmiana nawyków i przyzwyczajeń pijących. Od czasu, gdy wbrew prawu, pozwolono na spożywanie alkoholu na ulicach i w przestrzeni publicznej miasta Poznania, obserwujemy narastanie nowej mody na takie picie – informuje Sławomir Cichocki, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.” Projekt zmian, zaproponowany przez Radę Osiedla trafił do Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Poznania, która poparła wniosek wnosząc jednocześnie o zmniejszenie liczby punktów sprzedaży ze 1050 do niespełna 750. W trakcie sesji Rady, w dniu 3 listopada, większość uczestników dyskusji stwierdziła, że duża liczba sklepów z alkoholem to poważny problem. Radni mieli jednak obawy, że wprowadzony przepis, zamiast ograniczyć dostęp do alkoholu w okolicach Starego Rynku, uderzy w sklepy z alkoholem w dzielnicach oddalonych od centrum. Część radnych chce poczekać na zmianę obecnie obowiązującego prawa (Związek Miast Polskich). Projektu zmian nie poparł także prezydent, Jacek Jaśkowiak, obawiając się, że likwidacji ulegną przede wszystkim sklepiki na przedmieściach, a problem na Starym Mieście pozostanie nie rozwiązany. Uchwała ponownie trafi do dyskusji i prac w Komisji Bezpieczeństwa.
W Luboniu debata
W środę listopada , w trzydziestotysięcznym Luboniu odbyła się debata na temat zasad usytuowania i liczby punktów sprzedaży alkoholu. Organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W debacie udział wzięli mieszkańcy i właściciele sklepów. Przedstawiono propozycję zmian, która będzie polegać na zwiększeniu odległości punktów sprzedaży detalicznej od punktów chronionych (m.in. szkoły, przedszkola, obiekty kultu religijnego) do 100 metrów (z dotychczasowych 30 metrów). Zmiany będą dotyczyć również maksymalnej możliwej liczby punktów sprzedaży alkoholu. Z dotychczasowych 80 punktów ma ona zmaleć do 70. Jeszcze w listopadzie projektem zmian mają zająć się lubońscy radni.
PARPA wskazuję na potrzebę ograniczania dostępności
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jednoznacznie wskazuje na konieczność ograniczania dostępności alkoholu. PARPA uruchomiła specjalną stronę internetową http://ograniczdostepnosc.pl na której można znaleźć porady dla samorządów. Wskazane są również przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Jak twierdzi dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka „ Uchwały ograniczające dostępność, to pierwszy krok w rozwiązywaniu szeregu problemów sygnalizowanych m.in. przez mieszkańców, którzy najbardziej odczuwają skutki liberalnej polityki samorządu wobec alkoholu”.

MIKO

Wykorzystano materiały Rady Osiedla Stare Miasto, Rady Miasta Poznania, Miasta Luboń