Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

W trosce o dobry szkolny program profilaktyki i program wychowawczy

2016-12-06

W Katowicach i Krakowie kilkudziesięciu pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół uczestniczyło w konferencji „Szkolny Program Profilaktyki i Program Wychowawczy”.

Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki

Konferencja w Krakowie

Szkolny Program Profilaktyki i Wychowawczy

Konferencja w Katowicach

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów dr Moniki Baryły-Matejczuk oraz dr Wiesława Poleszka. Wykładom towarzyszyła dyskusja na temat tego jak powinny wyglądać prawidłowe programy profilaktyki i programy wychowawcze szkół. Prowadzący i uczestnicy analizowali aktualne i planowane zmiany przepisów związane z programami koniecznymi do realizacji w placówkach oświatowych.

REM