Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

W Krakowie o dopalaczach

2017-09-27

W Krakowie w dniach 20-22.09.17r. odbyła się narada Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.

 

Konferencja dopalacze GIS

W spotkaniu oprócz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzięli udział również przedstawiciele Policji, Katedry Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych.

W czasie narady omawiano takie tematy jak m.in.: kierunki zmian przepisów dot. nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, wpływ zmian prawnych na rynek nowych substancji psychoaktywnych w Polsce, nowe substancje psychoaktywne w praktyce eksperckiej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM oraz działania Policji i służb celnych w zakresie ograniczenia wprowadzania do obrotu „dopalaczy”.

Źródło i fotografie: GIS