Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Szkolny program wychowawczy i profilaktyki – konferencja w Poznaniu.

2016-03-01

Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie szkolni pojawili się licznie 17 lutego br. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu aby uczestniczyć  w konferencji  „Szkolny program wychowawczy i profilaktyki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”.

Biskup sala_3_ok przerwa kawowa

Konferencja miała związek z tym, że  w dniu 28 sierpnia 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  Rozporządzenie zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W trakcie konferencji Pani Anna Balcerek – Kałek, pedagog  autor książki „Budowa szkolnych programów profilaktyki” przybliżyła zasady budowania wzorcowych szkolnych programów wychowawczych i profilaktyki. Po wystąpieniu rozgorzała dyskusja na temat nowej terminologii i działań, które powinny pojawić się w programach profilaktyki i programach wychowawczych. Były oficer Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Pani Małgorzata Biskup przekazała wiedzę o aspektach prawnych, medycznych i społecznych zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież.

MEM