Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Profilaktycznie - logo wer. 3

Aktualne  konferencje i szkolenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych działających w obszarze szkolnej profilaktyki,  zorganizowane przez wydawcę portalu Antyalkoholowi.pl znajdą Państwo na stronie:  http://profilaktycznie.pl/konferencje/