Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Witamy na stronach portalu Antyalkoholowi.pl.

Tworzymy zespół ludzi od lat zaangażowanych i pracujących na rzecz samorządu terytorialnego, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mediów. Na bazie naszych doświadczeń powstał portal dla osób szukających wiedzy na temat uzależnień, profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Jest to zarazem miejsce, które umożliwia specjalistom dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego jest rozwiązywanie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Propagowanie tworzenia, właściwych i zgodnych z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lokalnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy uważamy za jedno z naszych podstawowych zadań. Chcemy, aby osoby szukające wiedzy z zakresu problematyki uzależnień mogły ją znaleźć w jednym miejscu.  Informowanie o tym, jak uzyskać pomoc oraz tworzenie właściwych standardów pracy gmin, uważamy za swoją misję. Naszą wizją jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób potrzebujących pomocy. Codziennie dążymy do tego, aby inspirować do działania na rzecz uzależnionych i ich rodzin.

Zespół Antyalkoholowi.pl

Zespół redakcyjny:

Katarzyna Chylińska

Z wykształcenia politolog, z zamiłowania i praktyki – dziennikarz i autor tekstów reklamowych w jednym. Ma za sobą wieloletnia przygodę i doświadczenie w mediach (Tygodnik Śremski, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski) oraz jako urzędnik (Starostwo Powiatowe w Śremie, Urząd Miejski w Jarocinie). Obecnie współpracuje z wieloma agencjami i portalami internetowymi o różnej tematyce. Zdobywana w ciekawy i ciągle inspirujący sposób wiedza pozwala na tworzenie materiałów różnorodnej treści. Na swoim koncie ma m.in. wiele tekstów z zakresu problematyki społecznej i alkoholowej.

Rafał Marek

Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, m.in. Nowa jakość zarządzania w JST oraz Strategicznie dla rozwoju zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Doświadczenie w pracy jaki redaktor prasy branżowej (Przegląd Komunalny) oraz menadżer produktu. W latach 2002-2006 radny Rady Miasta Luboń. Od 2006 do 2014 roku pełnił  funkcję zastępcy burmistrza Miasta Luboń. Obecnie pełni m.in. funkcję przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Samorządowiec i społecznik z krwi i kości. Za swoją największą wadę jak i zaletę uważa, niezmienną wiarę w to, że jeśli czegoś bardzo chcemy to jest to możliwe.