Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

W związku z nieprawdziwymi informacjami jakoby „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia” zaprzestało działalności publikujemy komunikat Stowarzyszenia prostujący nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach. 

polski poprawiony (1)

 

 

W liście skierowanym m.in. do naszej redakcji a podpisanym przez Wandę Paszkiewicz – wiceprezesa Stowarzyszenia „ Niebieska Linia” kierownika ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie, możemy przeczytać: Zdecydowaliśmy się skierować do Państwa niniejsze pismo z powodu pojawiających się od kilku tygodni informacji, jakoby „Niebieska Linia” przestała działać lub ograniczyła zakres swojej działalności. Pragniemy z całą mocą podkreślić, że te informacje są nieprawdziwe…. Chaos informacyjny – podsycany przez media wprowadza niepewność i tak już trudną sytuację osób uwikłanych w przemoc w rodzinie…Od stycznia 2017 r. pogotowie nie tylko nie zawiesiło działalności, ale rozszerzyło zakres świadczonej pomocy. Telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pracuje obecnie przez całą dobę a połączenie z numerem 800-120-002 jest całkowicie bezpłatne.
Całość komunikatu i dodatkowe informacje znajdą Państwo poniżej.
REM

Informacja o funkcjonowaniu NL

Oferta pogotowia NL