Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Mielec wspiera pracę policjantów

2018-02-28

Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa spotkał się z Zastępcą Prezydenta Miasta Mielca Janem Myśliwcem, który przekazał policjantom sprzęt zakupiony przez mielecki magistrat do wykorzystywania przez funkcjonariuszy m.in. zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Od kilku lat samorządowe władze Mielca wspierają działalność prewencyjną mieleckich funkcjonariuszy m.in. poprzez zakup sprzętu policyjnego służącego przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi, a także upominków dla dzieci, które uatrakcyjniają spotkania policjantów z dziećmi podczas działań profilaktycznych. Dziękując za wsparcie Prezydentowi Mielca, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa podkreślił, że nowy sprzęt przyczyni się do wydajniejszej pracy mieleckich funkcjonariuszy, a materiały informacyjno-promocyjne z pewnością sprawią, że wizyta policjanta w szkole lub w przedszkolu na dłużej zostanie w pamięci dzieci.

303-153656

Elementy odblaskowe, zawieszki oraz balony będą wykorzystywane w czasie wizyt policjantów w szkołach i przedszkolach oraz podczas imprez plenerowych, w których udział biorą funkcjonariusze zaangażowani w pracę profilaktyczną.

Wartość przekazanych przedmiotów sięga kwoty 10 tysięcy złotych, które pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Informacja i zdjęcie: KPP Mielec