Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ze statusem placówki ćwiczeń.

2017-11-18

Krakowskie MCPU  otrzymało status Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W dniu 6 listopada 2017 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, a Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Martę Rzadkowską Zastępcę Dyrektora Centrum w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zakres współpracy dotyczy różnych modułów, tj: badań naukowo-dydaktycznych, praktyki zawodowe, wymiany doświadczeń – doskonalenie warsztatu pracy, doskonalenie kadry, współpraca przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Źródło: MCPU Kraków.