Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Kopiuj – Wklej – dziecko patrzy i się uczy

2016-10-25

Teledysk „ Kopiuj – Wklej. Pokaż mi ten lepszy świat” powstał w ramach kampanii społecznej o takiej samej nazwie zorganizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie, który wygrał konkurs na Ministerialny Program Osłonowy dotyczący Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kampania ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat skutków występowania przemocy w aspekcie funkcjonowania psychicznego dziecka, ale także i osoby dorosłej. Celem kampanii będzie również wskazanie na zmianę oddziaływań wychowawczych na pozytywne i przyjazne dziecku.

Kampania społeczna  „KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat” jest realizowana w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Projekt zakłada realizację I-go priorytetu konkursu pt. Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”. Główną ideą kampanii jest wskazanie dorosłym, że to właśnie rodzic jako osoba najbliższa i najbardziej związana z dzieckiem modeluje jego zachowania. Dziecko natomiast widząc reakcje, emocje i postawy dorosłego powiela te zachowania, uznając je jako coś pożądanego, skutecznego i właściwego, czyli odbierając je jako prawidłowy wzór do naśladowania. Osoba dorosła pełni najbardziej odpowiedzialną rolę w kształtowaniu dziecka i to głównie od dorosłego zależy, czy pokaże dziecku świat w którym rządzi przemoc, czy świat w którym istotne są wyższe wartości jak choćby: empatia, uczciwość, poświęcenie, czy miłość. Odbiorcą projektu będą wszystkie rodziny z Powiatu Pruszkowskiego, z zaznaczeniem, że głównym adresatem są osoby dorosłe pełniące funkcje wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci. Pewne działania tj. warsztaty i zajęcia będą skierowane jedynie do dzieci i młodzieży, natomiast całość projektu skierowana jest do rodziców i opiekunów jako osób modelujących wzorce zachowania swoich dzieci. Projekt poprzez umieszczenie  w środkach masowego przekazu będzie mógł mieć również oddziaływanie ogólnopolskie. W projekt będzie zaangażowany Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Hufiec ZHP Pruszków.

Źródło – Powiat Pruszkowski