Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Kampania społeczna adresowana do sprzedawców alkoholu.

2017-11-01

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, przypominającą o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii Stowarzyszenie opracowuje materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

Sklep z alkoholem

Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja społeczna z udziałem wolontariuszy – Ambasadorów Kampanii, którzy podejmą się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kierownictwem sklepu oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

DIAKONIA liczy na to, że przy wspólnym zaangażowaniu uda nam się nagłośnić i ograniczyć problem powszechnego łamania prawa, w zakresie sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia. Jak wynika bowiem z badań ESPAD, blisko połowa 15-to latków oraz 17-to latków uznała, że piwo jest bardzo łatwe do zakupienia.

Kluczowym elementem kampanii jest dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych do liczby punktów sprzedaży. Stowarzyszenie zaprasza do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Zainteresowane samorządy lokalne otrzymają bezpłatne pakiety materiałów, Diakonia liczy na dalszą ich dystrybucję do sklepów.

Każdy pakiet zawiera:

– plakat do wywieszenia w sklepie (1 szt.), który przypomina o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz konieczności weryfikacji wieku młodych klientów poprzez sprawdzanie dowodów osobistych;

– naklejkę dla sprzedawcy do umieszczenia przy kasie (3 szt.), która przypomina o konieczności sprawdzania dokumentów potwierdzających wiek osób wyglądających młodo;

– naklejkę przeznaczoną do wyeksponowania blisko kasy, ale od strony kupującego (3szt.), przypominającą o konieczności okazania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu;

– ulotkę edukacyjną dla sprzedawcy (3 szt.) z podstawowymi treściami edukacyjnymi, przypominającymi o konieczności kontroli wieku i informującymi o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim.

Pakiety pakowane są w kartonie po 20 sztuk. Gminy, które chcą przystąpić do kampanii muszą przesłać  zgłoszenia na adres: biuro@maszwplyw.pl

W zgłoszeniu należy  podać nazwę i adres gminy, telefon kontaktowy oraz zamawianą liczbę pakietów związaną z liczbą sklepów, które samorząd chce Państwo włączyć w kampanię. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 listopada br. W razie pytań Stowarzyszenie prosi  o kontakt na adres mailowy: biuro@maszwplyw.pl lub pod numerem telefonu 697 029 774.