Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

PARPA I ETOH zapraszają na Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom

2017-07-22

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w jesiennej edycjiKursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych.

Czytaj więcej

Policjanci zlikwidowali największą w Europie fabrykę dopalaczy

2017-07-19

Funkcjonariusze częstochowskiego odziału Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium produkcyjne substancji niebezpiecznych.

Czytaj więcej

NIK o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

2017-07-15

Jak informuje po przeprowadzonej kontroli NIK, w latach 2014-2016 blisko połowa szkół publicznych różnych typów (ponad 44 proc.) nie zatrudniała na odrębnym etacie ani pedagoga ani psychologa.

Czytaj więcej

Warszawa – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne.

2017-05-07

Konferencja „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne” odbędzie się na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. 

Czytaj więcej

Rzeszów – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne.

W styczniu 2017 roku weszła w życie nowelizację prawa oświatowego, która nakłada obowiązek połączenia programu profilaktyki i programu wychowawczego w jeden dokument oraz wprowadzenie przy jego opracowaniu konieczności diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych. Nowy jednolity program powinien tworzyć spójną całość odziaływań wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów i

Czytaj więcej

Lublin – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne

Konferencja „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne” w Lublinie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku „Spichlerz” na terenie Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38 H, Lublin.

Czytaj więcej

Niebieska Linia działa i prostuje nieprawdziwe informacje

2017-04-11

Publikujemy komunikat Stowarzyszenia Niebieska Linia, prostujący nieprawdziwe informacje pojawiajace się w mediach o zamknięciu ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej

Kierowcy pod wpływem narkotyków – wspólne działanie RPO, Policji i MSWiA.

2017-03-29

W kwietniu 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Głównego Policji o zajęcie stanowiska wobec sygnałów, pojawiających się w mediach, o zbyt małej liczbie narkotesterów znajdujących się na wyposażeniu Policji.

Czytaj więcej

Warszawa – Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2017-03-28

Wydawca portalu Antyalkoholowi.pl zaprasza Państwa do udziału w Konferencji „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych „.

Czytaj więcej

Łódź – Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami KRPA

2017-03-27

Wydawca portalu Antyalkoholowi.pl zaprasza Państwa do udziału w konferencji „Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Czytaj więcej