Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

Koncesji mniej lub… więcej

2015-04-13

Skrajne podejścia do liczby punktów sprzedaży alkoholu prezentują Biała Podlaska i Wrocław. Podczas gdy Wrocław w niektórych dzielnicach miasta, chce zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży o nawet połowę w Białej Podlaskiej radni optują za zwiększeniem liczby punktów o ponad 50%.  Inicjatywa zmniejszenia ilości koncesjonariuszy wyszła ze strony Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Jeśli radni przyjmą uchwałę Wrocław

Czytaj więcej

Konferencja przeciw przemocy w Krakowie

2015-04-12

Jak informuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 18-20 maja odbędzie się w Krakowie XIX Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie. Konferencja jest skierowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie a  tematem wiodącym będzie współczesna rodzina z jej problemami, kryzysami i wyzwaniami. W bieżącym roku mija 20 lat od uruchomienia Ogólnopolskiego

Czytaj więcej