Antyalkoholowi/Antynarkotykowi

9 września Międzynarodowym Dniem FASD (FAS)

2017-09-09

Po raz kolejny na całym świecie jest obchodzony  Międzynarodowy Dzień FASD (FAS) – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych . Symboliczna dziewiątka oznacza 9 miesięcy ciąży.

Wiele polskich samorządów angażuje się w działania informujące o szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży

Wiele polskich samorządów angażuje się w działania informujące o szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży

Przypomnijmy, że obchodzenie tego dnia ma na celu, uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży. Nawet mała ilość alkoholu wypitego w czasie ciąży, może mieć zły wpływ na rozwój dziecka. Nie ma bowiem uniwersalnej dawki alkoholu, którą można zalecić kobiecie ciężarnej gwarantując, że dziecko jest bezpieczne.

Czym jest FASD ?

W obszernym opracowaniu: „Problem diagnozy psychologicznej dzieci z grupy FASD. Od prawidłowej diagnozy potrzeb rozwojowych do właściwej interwencji” autorki mgr  Iwona Pawlicka i dr n. med. Małgorzata Klecka opisują zaburzenia i niepełnosprawności FAS :  „dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol są często diagnozowane jako nadpobudliwe, autystyczne bądź nieharmonijnie rozwijające się; małe dzieci z FAS są pobudzone, mają trudności z jedzeniem, są nadwrażliwe na bodźce; mają zbyt duże (hipertonia) lub małe (hipotonia) napięcie mięśniowe. Często występuje deficyt uwagi i pamięci, nadaktywność, trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych, trudności z rozwiązywaniem problemów, słaba ocena sytuacji, niedojrzałe zachowanie. Problemy rosną wraz z dzieckiem, w następnej kolejności później pojawiają się problemy z uczeniem i zaburzenia zachowania (najczęściej objawy ADHD i zaburzenia opozycyjno-buntownicze), trudności z nawiązywaniem relacji rówieśniczych. W wieku dorosłym osoby te mają trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, popadają w konflikty z prawem, mają skłonność do uzależnień (najczęściej alkohol)”.

Rzecznik Praw Dziecka chce zmiany prawa

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego dziecka.

– Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie u niego nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, która nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku, dlatego wystąpiłem do Prezydenta RP z prośbą o wniesienie inicjatywy ustawodawczej, która pomogłaby ten problem uregulować – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP (PDF)

Załącznik Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego